از مهم ترين ويژگي هاي خدمات مربوط به مشتريان رسيدگي سريع به مشكلات مشتريان و برقراري ارتباط نزديك با آنها است. مشتري مداري مهم ترين ركن اين شركت بوده و ارائه خدمات سريع و مناسب به مشتريان همواره يكي از دغدغه هاي مديران سازمان به شمار مي رود. واحد امور مشتريان وظيفه حفظ و تداوم ارتباط با مشتريان و نمايندگان جهت ارائه خدمات پس از فروش به آنها را عهده دار است.